2 เขื่อนใหญ่ภาคเหนือ งดระบายน้ำถึง 15 ต.ค.นี้

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 10:42 น.

Views

โดยวานนี้มีน้ำเหนือไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก  94  ล้านลูกบาศก์เมตร  ทำให้ขณะนี้มีน้ำกักเก็บ ทั้งสิ้น 9,087 ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเป็นปริมาณ 67.50  เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าวันเดียวกันนี้ในปีที่แล้ว 2,686 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำใหม่ 4,347ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำที่จะสามารถระบายได้ 5,314ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเป็นปริมาณ 55.01   เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณน้ำทั้งหมด  และจากสถานการณ์พื้นที่ภาคกลาง มีฝนตกชุก และมีหลายแห่งมีน้ำท่วมขัง   ทำให้วันนี้เขื่อนภูมิพล ยังงดการระบายน้ำ

ในขณะที่ เขื่อนสิริกิติ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันมีน้ำสะสมทั้งหมด 7,927 ล้านลูกบาศก์เมตร 83.36 เปอร์เซ็นต์  เป็นปริมาณน้ำที่สามารถระบายได้  5,077 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาณน้ำ 76.24 เปอร์เซ็นต์  ยังมีพื้นที่ว่างรับน้ำได้อีก 1,582  ล้านลูกบาศก์เมตร  หรืออีกประมาณ 16.64  เปอร์เซ็นต์  และเมื่อวานนี้มีน้ำใหม่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ 43.35 ล้านบาศก์เมตร โดยวันนี้เขื่อนสิริกิติ์   ได้งดการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนเช่นกัน   จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560

Tag : 2 เขื่อนใหญ่ภาคเหนือยังงดการระบายน้ำ เพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อน จ.ตาก