กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลรัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารฯ และประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันครบรอบ 1 ปี วันเสด็จสวรรคต จากนั้นได้ร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัยและร่วมกล่าวสัจจะวาจาในการเดินตามรอยพระยุคลบาท พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที

ด้านกรมชลประทาน ได้จัดนิทรรศการ “ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” โดยมีการจัดแสดงพระราชพาหนะ รถจี๊ป ที่ทรงใช้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานก่อสร้างเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เมื่อปีพุทธศักราช 2501 และรถม้า เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อปีพุทธศักราช 2534 ด้วย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมถวายพวงมาลา และยืนสงบนิ่ง 3 นาที พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หน้าพระบรมรูปทรงงานที่ตั้งอยู่ที่สวนสุขภาพลัดโพธิ์ สะพานภูมิพล 1 และ 2 อำเภอบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

โดยคลองลัดโพธิ์ ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการพัฒนาระบบชลประทาน ตามโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งผลให้การระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ลงสู่อ่าวไทย ได้เร็วยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ