ข้าราชการตุลาการ ตำรวจ ร่วมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

ที่ศาลปกครองสูงสุด นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด คณะตุลาการศาลปกครอง, ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กว่า 300 คน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจการศาลยุติธรรมและศาลปกครอง จากพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ข้าราชการตุลาการ ในโอกาสเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งศาลปกครองสูงสุด จะน้อมนำแนวพระบรมราโชวาทในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นกลางและยุติธรรม รวมถึงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในองค์กร  

ส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมตำรวจระดับผู้บังคับบัญชากว่า 50 นาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ท่านเจ้าคุณกิตติ วรประสาธน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกันนี้มีการตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป จากวัดนรนาถสุนทริการาม, วัดราชาธิวาสฯ และวัดโสมนัสวิหารฯ ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะน้อมนำพระราชดำริและพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน โดยเฉพาะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจ