ภาคอีสานทำบุญตักบาตร ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ฯ

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

ที่จังหวัดนครราชสีมา ประชาชน ต่างพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ส่วนภาคเอกชน ได้นำช้าง 9 เชือก เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช

ที่ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูิพลอดุลยเดช

จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยมีพิธีทอดผ้าไตรและถวายเครื่องไทยธรรม รวมทั้งพิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งมีประชาชน นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

คณะผู้พิพากษา และประชาชน ในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดทรงศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ