คาถาถวายพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

คาถาถวายพระราชกุศล ที่สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ให้สัมภาษณ์พิเศษ กับทีมข่าว 7 สี เชิญชวนพสกนิกร ได้ร่วมสวดมนต์ปัตติทานคาถา ในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต เพื่อถวายเป็นปัตติทานมัย  แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

เนื้อหาของปัตติทานคาถา ที่สมเด็จพระวันรัต แต่งเป็นภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทย ได้ยกย่องในหลวงรัชกาลที่ 9 พระเจ้าแผ่นดิน ที่มีพระวิริยอุตสาหะ พระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์ และทรงเป็นมหาราชาที่ยิ่งใหญ่ของโลก

แต่ด้วย"สัจธรรม"ของชีวิต เป็นธรรมดา ที่ทุกคนไม่อาจหลีกหนีความตาย ไม่ว่าบุคคลนั้น จะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่ง และทรงเปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน  การเสด็จสวรรคต ก็เป็นสัจธรรม ที่ไม่อาจละเว้นได้ และความตายได้พรากองค์พระภูมินทร์ แต่พระมหากรุณาธิคุณ และคุณความดี ที่ทรงคุณูปการเอนกอนันต์ ยังประโยชน์สุขให้ประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดิน

Tag : คาถาถวายพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9