น้ำท่วมหลายจังหวัดภาคกลาง

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

สถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำสะแกกรัง ที่จังหวัดชัยนาท เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำลงท้ายเขื่อน 2,566  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 31 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้น้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสรรพยาสูงขึ้น7  เซนติเมตร เอ่อท้นตลิ่งล้นคันกระสอบทรายกั้นน้ำหลายจุด และทำให้กระสอบทรายหมู่ 1 บ้านท่าไทร และหมู่ 2 บ้านโพนางดำออก ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา พังทลายเป็นแนวยาวน้ำเข้าท่วมหมู่บ้านขยายวงกว้าง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก สูงประมาณ 60 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องขนย้ายโต๊ะเก้าอี้ขึ้นไว้ที่สูง  และขนย้ายเตียง อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ขึ้นไปไว้ในเต็นท์บนถนน เพื่อรักษาผู้ป่วยและชาวบ้านอยู่ริมคลองมหาราช ขณะนี้ในพื้นที่ตำบลโพนางดำออก มีชาวบ้านเดือดร้อนแล้วกว่า 1,450 ครัวเรือน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานทหารกองบิน 4 ตาคลี นำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสรรพยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว   

จังหวัดสิงห์บุรี แม่น้ำเจ้าพระยาได้เอ่อท้นตลิ่งล้นคันกั้นน้ำลูกรังและแนวกระสอบทรายความยาวกว่า 2 กิโลเมตร สร้างไว้ป้องกันน้ำท่วมชุมชนบางกระบือ บ้านบางแคนอก และบ้านบางแคใน เทศบาลเมืองสิงห์บุรี  เทศบาลต้องประกาศเตือนชาวบ้านรีบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ล่าสุดเขื่อนคันดินลูกรังได้ถูกน้ำพัดขาด ทำให้น้ำทะลักท่วมบ้านเรือนทั้ง 3 ชุมชน รวมทั้งโรงเรียนอินทโมลีประทาน  และวัดโพธิ์เงินแล้ว ระดับน้ำสูง 30 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร ชาวบ้านต้องย้ายรถยนต์ และสิ่งของต่างไปไว้บนถนนสิงห์บุรี - ลพบุรี และเสริมแนวกระสอบเพื่อไม่ให้น้ำเอ่อท่วมย่านเศรษฐกิจ

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังสูงขึ้นต่อเนื่องวันนี้เพิ่มขึ้นอีก 5 เซนติเมตร ชาวบ้านชุมชนหมู่ 2 ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ต้องยืนแช่น้ำขายของเพื่อหารายได้ให้ครอบครัวถึงแม้จะถูกน้ำท่วม

ส่วนพื้นที่ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล น้ำท่วมสูงกว่า 1 .50 เมตร บางพื้นที่สูงกว่า 2 เมตร ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก และไม่มีทีท่าว่าน้ำจะลดลงแม้จะมีการระบายน้ำลงทุ่งแล้วก็ตาม

แนวคันดินกั้นน้ำหน้าเจดีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ป้องกันน้ำเข้าเกาะเมือง ได้ทำเสร็จแล้วซึ่งจะป้องกันน้ำเข้าเกาะเมืองอยุธยาได้อย่างแน่นนอน

จังหวัดปทุมธานี แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก สูงกว่า 1 เมตร โดยเฉพาะหมู่บ้านริมสองฝั่งเจ้าพระยาทั้งบ้านกระแชง บางโพธิ์เหนือ และอีกหลายหมู่บ้านวัดบางบางนา วัดสะแก วัดโพธิ์เลื่อน และวัดไก่เตี้ย ถูกน้ำท่วมพระภิกษุออกบิณฑบาตไม่ได้ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 100 ครัวเรือน โดยเฉพาะในซอยรอบสระ1 ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านขนย้ายสิ่งของไม่ทันได้รับความเสียหายบางส่วน ซึ่งคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง