หลายหน่วยงานจัดพิธีบำเพ็ญกุศลรัชกาลที่ ๙

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 15:46 น.

Views

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมข้าราชการระดับสูงและประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันครบรอบ 1 ปี วันเสด็จสวรรคต จากนั้นได้ร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัยและร่วมกล่าวสัจจะในการเดินตามรอยพระยุคลบาท พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที

ด้านกรมชลประทาน จัดแสดงพระราชพาหนะ "รถจี๊ป" ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานก่อสร้างเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เมื่อปีพุทธศักราช 2501 และรถม้า เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อปีพุทธศักราช 2534 ภายในงานนิทรรศการ "ดวงใจราษฎร์ปราชญ์แห่งน้ำ"

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายพวงมาลาและยืนสงบนิ่ง 3 นาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หน้าพระบรมรูปทรงงาน ที่ตั้งอยู่ที่สวนสุขภาพลัดโพธิ์ สะพานภูมิพล 1 และ 2 ตำบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

ซึ่งคลองลัดโพธิ์ ถือเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาระบบชลประทาน ตามโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Tag : พิธีบำเพ็ญกุศล