ข้าราชการตุลาการ และตำรวจ บำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี วันเสด็จสวรรคต

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 15:46 น.

Views

ที่ศาลปกครองสูงสุด นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด คณะตุลาการศาลปกครอง , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กว่า 300 คน  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ครบรอบ 1 ปี วันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   ที่ทรงมีต่อกิจการศาลยุติธรรม และศาลปกครอง    จากพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานแก่ข้าราชการตุลาการ ในโอกาสเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่   ซึ่งศาลปกครองสูงสุดจะน้อมนำแนวพระบรมราโชวาท ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นกลาง และยุติธรรม รวมถึงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ปรับใช้ในองค์กร   
           
ส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมตำรวจระดับผู้บังคับบัญชากว่า 50 นาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี   วันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีท่านเจ้าคุณกิตติ วรประสาธน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมกันนี้มีการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป จากวัด 3 แห่ง ที่นิมนต์มารับบิณฑบาต  ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จะน้อมนำพระราชดำริ  และ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน  โดยเฉพาะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ