สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 19:13 น.

Views

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง และหอประชุมโรงเรียนบางลายพิทยาคม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรีสุริยนต์ เฉียงตะวัน ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง, อำเภอเมือง และอำเภอบึงนาราง จำนวน 3,100 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ไปรับถุงพระราชทานด้วย สร้างความปลาบปลื้มปิติแก่ผู้ได้รับสิ่งของพระราชทานเป็นอย่างยิ่ง    

จังหวัดพิจิตร ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้ว 12 อำเภอและมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 77 ตำบล 574 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 9,445 ครัวเรือน

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชน อุทกภัย อุทกภัย พิจิตร