พสกนิกรชาวไทยทั้งในประเทศ และต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 1 ปี

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 19:14 น.

Views

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิน เขตพระราชฐานชั้นนอก ทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 1 ปี โดยพันโทวิชัย ชัยมงคล ผู้อำนวยการ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ พร้อมด้วยข้าราชบริพาร และส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยรอบของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ได้นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ และผู้นำศาสนาอิสลาม ร่วมทำพิธีละหมาดและขอดุอาร์แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต 13 ตุลาคม 2560 โดยมีนายทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และครอบครัว ผู้แทนคนไทยในออสเตรีย สโลวะเกีย และสโลวีเนีย รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาไทย ในออสเตรีย เข้าร่วมบำเพ็ญกุศล และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และจะน้อมนำหลักคำสอนของพระองค์มาใช้ในการดำเนินชีวิต

ส่วนที่สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายดนัย การพจน์ กุงสุลใหญ่ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ และประชาชนชาวไทย ร่วมบำเพ็ญกุศลตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุอิงฮัง ซึ่งเป็นศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองของาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Tag : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 1 ปี