ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ซุ้มบริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 19:15 น.

Views

ที่ซุ้มบริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างประตูวิเศษไชยศรี และประตูมณีนพรัตน์ ถนนหน้าพระลาน ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดิษฐาน ณ ซุ้มบริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้ประชาชนไปกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยประชาชนส่วนใหญ่นำพวงมาลัยดอกไม้สดดอกดาวเรือง ดอกรัก และดอกมะลิ ไปกราบถวายสักการะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบเพื่อรักษาความปลอดภัย กำหนดเส้นทางให้ประชาชนผ่านจุดคัดกรองบริเวณถนนหลังศาลหลักเมือง และบริเวณท่าช้าง มีการตรวจบัตรประชาชน ตรวจร่างกาย และตรวจกระเป๋าโดยเปิดให้ประชาชนไปกราบถวายสักการะได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับพวงมาลัยจำนวนมากที่ประชาชนนำไปกราบถวายสักการะ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้นำไปตกแต่งภายในสวนรมณีนาถ ซึ่งได้นำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประดิษฐาน เพื่อให้ประชาชนที่มาท่องเที่ยวและออกกำลังกายได้กราบถวายสักการะด้วย

Tag : ถวายบังคมพระบรมศพ กราบถวายบังคมพระบรมศพ