สารคดีชุด ใจบันดาลแรง ตอนศิษย์เก่า โรงเรียนวังไกลกังวล (โรงเรียนของพ่อ) 2/3

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 19:02 น.

Views

สารคดี ใจบันดาลแรง เรื่องราวของบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้รับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตจากในหลวง รัชกาลที่ 9

สารคดี ใจบันดาลแรง ตอนศิษย์เก่า โรงเรียนวังไกลกังวล (โรงเรียนของพ่อ) ออกอากาศวันที่ 13 ตุลาคม 2560 คลิป 2

Tag : สารคดีใจบันดาลแรง ศิษย์เก่า โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนของพ่อ