การซ้อมละคร พระมหาชนก หนึ่งในการแสดงมหรสพสมโภช

วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 20:44 น.

Views

การแสดงละครเรื่อง พระมหาชนก พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หนึ่งในการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ชมการฝึกซ้อมละครเรื่องนี้ ซึ่งกำกับการแสดงโดยอาจารย์วันทนีย์ ม่วงบุญ ผู้ชำนาญการด้านนาฎศิลป์ไทย พร้อมด้วยผู้แสดงละครเรื่องนี้กว่า 150 คน ที่รวบรวมทั้งนาฏศิลปิน คีตศิลปิน และนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม การแสดงกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง ถ่ายทอดเรื่องราว พระมหาชนก กษัติริย์ผู้ทรงตั้งมั่นในความเพียร ครั้งนี้อาจารย์ฉันทวัฒน์ ชูแหวน ผู้รับบทพระมหาชนก มีความภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดบทนี้ ซึ่งสืบทอดและได้รับการสอนจากอาจารย์ปกรณ์ พรพิสุทธฺ ผู้เคยรับบทพระมหาชนก ในการแมสดงเมื่อปี พ.ศ.2540

และอีกหนึ่งสีสันในการแสดงละครพระมหาชนก คือ ตลกหลวง ที่จะสร้างตวามสนุกยิ่งขึ้น โดยอาจารย์เกริกชัย ใหญ่ยิ่ง หนึ่งในผู้รับบทตลกหลวง บอกเลยว่าได้รับการถ่ายทอดวิชานี้จากครูมืด ประสาท ทองอร่าม โดยตรง

Tag : เส้นทางบันเทิง การแสดงมหรสพสมโภช พระมหาชนก