แจ้งรวมทุกจุดอำนวยความสะดวกการเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ 17 ต.ค. 2560 เวลา 15:25 น.

Views

ศูนย์อำนวยการเดินทางพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กระทรวงคมนาคม  แจ้งจุดอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยแนะนำการเดินทางโดยสารจากทุกประเภทอาทิเช่น เครื่องบิน,รถไฟ,รถโดยสารประจำทาง,เรือโดยสาร,รถไฟฟ้าสายต่างๆ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้กระจายจุดบริการรับ-ส่งไว้ทุกจุดแจ้งเส้นทางและเวลาการเดินทางหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ Call center 1356

 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/17/27download.jpg


/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/17/11download_1.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/17/85download_2.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/17/58download_3.jpg
 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/17/47download_4.jpg


 

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/17/61download_5.jpg

 
 


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7 Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ศูนย์อำนวยการเดินทางพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กระทรวงคมนาคม

Tag : การเดินทางเข้าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เดินทางเข้าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ