เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 17 ต.ค.60

วันที่ 17 ต.ค. 2560 เวลา 18:09 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
พิธีกร : รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร, ศตกมล วรกุล

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ เดินหน้าประเทศไทย 17 ตค 60 มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน รศ ดร จักษ์ พันธ์ชูเพชร ศตกมล วรกุล