ซ้อมพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ก่อนพิธีจริงพรุ่งนี้ (18 ต.ค.)

วันที่ 17 ต.ค. 2560 เวลา 20:16 น.

Views

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจความพร้อมยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการซักซ้อมพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซักซ้อมระบบที่ใช้ในพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร และทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งได้จำลองฉัตร ให้มีขนาด และน้ำหนัก ใกล้เคียงฉัตร 9 ชั้น องค์จริงมากที่สุด ใช้การวางสลิงแขวนฉัตร บริเวณลานหน้าพระที่นั่งทรงธรรม หมุนสลิงผ่านรอก หมุนกว้านขึ้นไปข้างบน ที่จะมีผู้คอยประคองฉัตร และติดตั้งเชื่อมสลัก

นพปฎลมหาเศวตฉัตร ปักยอดพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นฉัตรขาว 9 ชั้น แต่ละชั้นมีระบายขลิบทอง ชั้นล่างสุดห้อยอุบะจำปาทอง ปลียอดฉัตรทำด้วยทองเหลืองกลึงปิดทอง
      
สำหรับฤกษ์ยกนพปฎลมหาเศวตฉัตร ในวันพรุ่งนี้ (18 ต.ค.) มีเวลาพระฤกษ์ระหว่างเวลา 17.19-21.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนิน ทรงยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ยอดพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

Tag : พิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ