กาลครั้งนั้นของฉันกับในหลวง รัชกาลที่ ๙ ตอน 3 คลิป 3/4

วันที่ 17 ต.ค. 2560 เวลา 23:03 น.

Views

กาลครั้งนั้นของฉันกับในหลวง รัชกาลที่ ๙ เรื่องราวจากบุคคลต่างๆ ที่มีความผูกพัน มีความประทับใจ เกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ 9 ในแง่มุมต่างๆ

กาลครั้งนั้นของฉันกับในหลวง รัชกาลที่ ๙ ออกอากาศวันที่ 17 ตุลาคม 2560 คลิป 3

Tag : กาลครั้งนั้นของฉันกับในหลวง รัชกาลที่ ๙ สมรักษ์ คำสิงห์ ณัฐธิดา สมงาม นที บุญยสุขานนท์ อัษฏิ์ฏิภัฏ ผ่องพักตร์ วิจิตร ไชยวัณณ์