ดีป้าสำรวจพบโรงเรียนขาดนักคอมพิวเตอร์อย่างหนัก แนะส่งเสริมด้านออนไลน์

วันที่ 18 ต.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยผลสำรวจการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการศึกษา ปี 2559 จากการสำรวจข้อมูลจากครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในสังกัด กทม.และ สพฐ. จำนวน 923 โรงเรียนทั่วประเทศ พบว่า ครูมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้อย่างเพียงพอ โดยใช้งาน YouTube และไมโครซอฟท์ออฟฟิศมากที่สุด ซึ่งครูมีความรู้ด้าน IT ค่อนข้างดี แต่ควรส่งเสริมการอบรมด้านออนไลน์มากขึ้น

ด้านนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือใช้ ขณะที่นักเรียนระดับประถมศึกษายังขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ และโรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดแคลนนักคอมพิวเตอร์ หรือบุคลากรด้าน IT จำนวนมาก รวมทั้งควรปรับปรุงคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนให้มีความเสถียร เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถใช้งานได้โดยไม่ติดขัด ทำให้การใช้งานด้านดิจิทัลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Tag : ขาดคอมพิวเตอร์ ดีป้า