ทร.ส่งเรือช่วยผลักดันน้ำในกรุงเทพฯ

วันที่ 18 ต.ค. 2560 เวลา 11:05 น.

Views

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือลำเลียงเรือผลักดันน้ำทั้ง 12 ลำ จากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ไปติดตั้งยังพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการผลักดันน้ำในพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง รอการระบาย โดยประกอบด้วย คลองลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 56 , คลองลาดพร้าว บริเวณ อุโมงค์พระราม 9 และคลองสามเสน บริเวณอุโมงค์บึงมักกะสัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ให้ทุกหน่วยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ความเดือดร้อนน้ำท่วมขังอย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง สมกับตำที่ว่า “ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน” โดยประชาชนที่ประสบกับน้ำท่วมขังสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 1696

Tag : กองทัพเรือ เรือผลักดันน้ำ กรุงเทพมหานคร