สารคดีชุด ใจบันดาลแรง ตอนความในใจจากนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 1/3

วันที่ 18 ต.ค. 2560 เวลา 18:51 น.

Views

สารคดี ใจบันดาลแรง เรื่องราวของบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้รับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตจากในหลวง รัชกาลที่ 9

สารคดี ใจบันดาลแรง ตอนความในใจจากนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ออกอากาศวันที่ 18 ตุลาคม 2560 คลิป 1

Tag : สารคดีใจบันดาลแรง ความในใจจากนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในหลวง รัชกาลที่ 9