สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ เป็นสัญลักษณ์ว่าการก่อสร้างพระเมรุมาศแล้วเสร็จสมบูรณ์

วันที่ 19 ต.ค. 2560 เวลา 06:47 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ว่าการก่อสร้างพระเมรุมาศแล้วเสร็จสมบูรณ์

เวลา 17.10 น. วานนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรอเฝ้ารับเสด็จ

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมนพปฎลมหาเศวตฉัตร และทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตร โหรหลวงลั่นฆ้องชัย ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร และดุริยางค์

สำหรับการยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ถือเป็นสัญลักษณ์ว่าการก่อสร้างพระเมรุมาศแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

โดยการการออกแบบนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทางกรมศิลปากรได้นำต้นแบบจากพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 โดยดำเนินการจัดสร้างตามโบราณราชประเพณีที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ ที่ทรงได้รับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

ซึ่งนพปฎลมหาเศวตฉัตร หรือฉัตรขาว 9 ชั้น ตามความหมายคือ นพ แปลว่า เก้า, ปฎล แปลว่า ชั้น, เศวต แปลว่า ขาว ส่วน ฉัตร คือ ร่ม โดยการจัดสร้างนพปฎลมหาเศวตฉัตรครั้งนี้มีความพิเศษคือ มีขนาดใหญ่ มีความสูงตั้งแต่ส่วนปลียอดจนถึงยอดสุด 5.10 เมตร มีความกว้าง 1.10 เมตร ทำด้วยผ้าเบาทิ้งตัวสีขาวมีขลิบทอง รวม 3 เส้น โดยนำผ้า 3 ผืน มาล้อมโครงในการขลิบทอง เส้นขลิบของฉัตรชั้นล่างมีความหนาที่สุด และแขวนประดับด้วยอุบะจำปาทอง 14 ช่อ ห้อยลงมาให้เกิดความสวยงาม ที่สำคัญที่บริเวณส่วนยอดของฉัตรได้ดำเนินการตามแบบโบราณราชประเพณี คือ นพปฎลมหาเศวตฉัตร ต้องมีลักษณะเป็นทรงองค์ระฆัง จากนั้นเป็นบัวกลุ่ม คั่นด้วยลูกแก้ว บัวกลุ่มต่อด้วยปลีปลายเป็นโลหะทองแดงกลึงรับเพื่อต่อสายล่อฟ้า ซึ่งการจัดสร้างครั้งนี้มีการใช้ตาข่ายพลาสติกใส่ไว้ในโครงสร้างเพื่อเวลาที่ฉัตรเจอลมแล้วจะไม่ยุบ ช่วยทำให้การเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติ และยังสามารถกลับมาอยู่ที่เดิมและไม่เป็นสนิม ส่วนก้านทำด้วยโลหะ เมื่อเชิญขึ้นไปจะเป็นส่วนยึดแกนพระเมรุมาศ

Tag : สนามข่าว 7 สี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ นพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ยกนพปฎลมหาเศวตฉัตร พระเมรุมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ