เดินหน้าประเทศไทย : ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ตามรอยพระยุคลบาท ร.๙

วันที่ 19 ต.ค. 2560 เวลา 18:00 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ตามรอยพระยุคลบาท ร.๙

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
พิธีกร : ชวัลนันท์ จันทร์ทรัพย์, ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์, บัวบูชา ปุณณนันท์
แขกรับเชิญ : ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ อดีต ผอ.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), วันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา, ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธาน กก.บห.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 19 ตค 60 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ตามรอยพระยุคลบาท ร ๙ วันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ชวัลนันท์ จันทร์ทรัพย์ ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์ สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์