สารคดีชุด ใจบันดาลแรง ตอนจดหมายเด็กน้อยถวายฎีกาถึงพ่อหลวง 3/3

วันที่ 19 ต.ค. 2560 เวลา 18:53 น.

Views

สารคดี ใจบันดาลแรง เรื่องราวของบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้รับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตจากในหลวง รัชกาลที่ 9

สารคดี ใจบันดาลแรง ตอนจดหมายเด็กน้อยถวายฎีกาถึงพ่อหลวง ออกอากาศวันที่ 19 ตุลาคม 2560 คลิป 3

Tag : สารคดีใจบันดาลแรง จดหมายเด็กน้อยถวายฎีกาถึงพ่อหลวง ในหลวง รัชกาลที่ 9