สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบวงสรวงสังเวยการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน

วันที่ 20 ต.ค. 2560 เวลา 06:50 น.

Views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบวงสรวงสังเวยการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน

เวลา 08.59 น. วานนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง ในพิธีบวงสรวงสังเวยการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงเจิมโองการบวงสรวงสังเวยช่างเครื่องสดราชสำนัก แล้วทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน ธูป ที่โต๊ะเครื่องสังเวย ทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวยแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม นายช่างศิลปกรรม ผู้ประกอบพิธี อ่านโองการบวงสรวง และนำกล่าวบทบูชาครูช่างเครื่องสด โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่ายที่เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำเครื่องสดพระจิตกาธาน และทรงเจิมเทวดาประดับพระจิตกาธาน ทรงคมที่หน้าโต๊ะหมู่บูชา ทรงคมที่หน้าโต๊ะเครื่องสังเวย

พระจิตกาธาน ตามรูปศัพท์มีความหมายถึง ฐานที่ตั้งของงานวิจิตรศิลป์ หรือเรียกอีกอย่างว่าเชิงตะกอน ถือเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศที่สำคัญในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มีกฎเกณฑ์ระเบียนแบบแผนในจารีตราชสำนักที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน มีความวิจิตรประณีตบรรจง เป็นจุดรวมของงานช่างฝีมือ 3 แขนง คือ งานช่างแทงหยวก, งานช่างแกะสลักของอ่อน และงานช่างดอกไม้สด เรียกรวมกันว่า "งานช่างเครื่องสด" ซึ่งการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองศิลปกรรม สำนักพระราชวัง ช่างราชสำนัก ข้าราชบริพาร ผู้ชำนาญจากสถาบันการศึกษา และช่างแทงหยวกสกุลช่างต่าง ๆ ระดมความคิดและฝีมือในการสร้างสรรค์ ประดิดประดอยผลงานให้ออกมาวิจิตรงดงาม สมพระเกียรติที่สุด โดยมีพิธีตัดต้นกล้วยตานีที่จังหวัดเพชรบุรี, จันทบุรี, อ่างทอง และนนทบุรี รวม 108 ต้น ใช้ในพิธีบวงสรวงสังเวย นอกจากนี้ยังมีเครื่องสดต่าง ๆ เช่น มะละกอ ดอกรัก ดอกบานไม่รู้โรย เมล็ดข้าวเปลือก ถั่ว และข้าวโพด ซึ่งจะนำไปประดิษฐ์เป็นดอกปาริชาต 70 ดอก เท่าจำนวนปีที่ทรงครองสิริราชย์สมบัติ เกสรชั้นใน

ประดิษฐ์จากพลอยนพรัตน์ ตามตำนานดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นอกจากนี้ยังมีเทวดานั่งคุกเข่าประดับหน้าเสาเรือนไฟ 8 องค์ โดยการจัดทำเครื่องสดจะเริ่มทำระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคมนี้ เพื่อนำขึ้นประกอบพระจิตกาธานที่พระเมรุมาศให้แล้วเสร็จก่อนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Tag : สนามข่าว 7 สี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ บวงสรวงสังเวย เครื่องสดประดับพระจิตกาธาน พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ