วิทยาลัยนาฏศิลป ร่วมใจ ซ้อมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ในพระราชพิธีฯ : สนามข่าวบันเทิง

วันที่ 20 ต.ค. 2560 เวลา 09:24 น.

Views

สนามข่าวบันเทิง วันนี้ มีบรรยากาศการซ้อมการแสดงมหรสพสมโภช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้เป็นการซ้อมการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม เรื่อง รามเกียรติ์ โดยเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของครู ลูกศิษย์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกว่า 1,000 คน

นี่คือบางช่วงบางตอนของการซ้อมการแสดงโขนพระที่นั่งทรงธรรม หรือที่เรียกว่า โขนหน้าไฟ เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระรามข้ามสมุทร - ยกรบ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวที 1 โดยเป็นตอนสำคัญตั้งแต่พระรามยกไพร่พลวานร ทำศึกสงครามกับทศกัณฐ์ เมื่อ อสูรพ่ายแพ้ ทำให้ทั้ง 3 ภพ อยู่อย่างร่มเย็น เหมือนในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้ชาวไทยอยู่อย่างมีความสุข

การแสดงครั้งนี้เป็นการรวมทั้งครู อาจารย์ และลูกศิษย์ทุกคน จากวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จากทั่วประเทศ กว่า 1,000 คน ร่วมแรงร่วมใจถวายงาน เพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย

Tag : สนามข่าวบันเทิง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซ้อมการแสดงโขน การแสดงมหรสพสมโภชในพระราชพิธี