สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ยังน่าห่วง

วันที่ 20 ต.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำสะแกกรัง ที่ไหลไปรวมกันเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ความเร็วน้ำไหลผ่าน 2,986 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงอีก 20 เซนติเมตร เอ่อท้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร, ชุมชนริมแม่น้ำ และพื้นที่น้ำท่วมขังเดิมในอำเภอเมืองชัยนาท, วัดสิงห์ และมโนรมย์ รวมไปถึงพื้นที่เขตอำเภอเมืองอุทัยธานี และพยุหคีรีพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอให้ประชาชนรับมือกับน้ำเอ่อท้นตลิ่ง โดยยังบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนไม่ให้เกิน 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านอำเภอเมืองอ่างทอง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เกินจุดวิกฤตที่ 8.72 เมตร แล้ว ความเร็วน้ำไหลผ่าน 2,520 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำ หมู่ 1 ตำบลตลาดกรวด น้ำเอ่อท้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนและสวนกล้วย เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเดินเครื่องสูบน้ำ ระบายออกลงคลองชลประทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อย หลายพื้นที่มีการระบายน้ำลงทุ่งแก้มลิง บางทุ่งรับน้ำเต็มแล้ว บ้านบางหลังมีน้ำท่วมขังสูงมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะชุมชนบ้านโรง หมู่ 4 ตำบลสะพานไทย ระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบาก