พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ไม่ถอนตัวชิงผู้ว่า สตง.ยันมีคุณสมบัติครบถ้วน

วันที่ 20 ต.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ซึ่งสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่า สตง. ยืนยันมีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งเป็นไปตามคำสั่ง คสช.ที่ 71 / 2557 เปิดให้ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สามารถลงสมัครได้อีก 1 วาระ เป็นเวลา 2 ปี จึงไม่คิดถอนตัว หลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.เพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 108 ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผู้ที่เคยเป็นผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครอีกครั้ง

ทั้งนี้นายพิศิษฐ์ เห็นว่าการเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าว และให้ความเห็นชอบในวาระ 3 ไปแล้วนั้น เป็นการเขียนกฎหมายเพื่อสกัดกั้นตนไม่ให้ลงสมัครผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอีกครั้ง อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวจะไม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย เพราะไม่ต้องการก้าวล่วงขั้นตอนการวินิจฉัยกฎหมายของแต่ละองค์กร

Tag : พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส