ผลวิจัยชี้! มลพิษคร่าชีวิตคนทั่วโลกสูงถึง 9 ล้านคน

วันที่ 20 ต.ค. 2560 เวลา 18:21 น.

Views

ผลวิจัยจากการสำรวจของเดอะ แลนเซ็ต (The Lancet) เผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าประชากรโลกเสียชีวิตจากการเผชิญปัญหามลพิษมากถึง 9 ล้านคน ในปี 2558 หรือคิดเป็น 1 ใน 6 ที่เสียชีวิต โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมกลางแจ้ง อาทิ การเผาไหม้ไม้หรือถ่านหิน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดถึง 6.5 ล้านคน โดยบังกลาเทศและโซมาเลียเผชิญวิกฤตมลพิษเลวร้ายที่สุดในโลก ส่วนบรูไนและสวีเดนเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากมลพิษน้อยที่สุด

ผลวิจัยยังพบว่า 92 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในประเทศที่มีรายได้ต่อหัวต่ำหรือกลางเป็นประเทศที่เผชิญวิกฤตมลพิษสูง รวมถึงประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อย่างอินเดียที่ติดอันดับ 5 และจีนอยู่ในอันดับที่ 16

ปัจจัยด้านมลพิษรองลงมาคือ มลพิษทางน้ำที่มีผู้เสียชีวิต 1.8 ล้านคน และอันดับ 3 คือเสียชีวิตจากมลพิษในสถานที่ปฏิบัติงาน 800,000 คนทั่วโลก

โดยภาพรวมสหรัฐฯ เสียชีวิตจากปัญหามลพิษสูงกว่า 5.8 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็น 155,000 คน อังกฤษ 8 เปอร์เซ็นต์ หรือราว 50,000 คน ซึ่งงานวิจัยชี้ว่าปัญหามลพิษเป็นภัยคุกคามต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อาทิ ชีวิตและสุขภาพ โดยการสำรวจปัญหามลพิษครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก 188 ประเทศทั่วโลก และจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปี

Tag : รอบรั้วรอบโลก มลพิษ ปัญหามลพิษ