ชาวเกาหลีใต้ขอรัฐบาลเดินหน้าสร้างเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ต่อทั้ง 2 แห่ง

วันที่ 20 ต.ค. 2560 เวลา 18:22 น.

Views

จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่า 59.5 เปอร์เซ็นต์  ต้องการให้รัฐบาลเดินหน้าการสร้างเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ 2 แห่ง ในเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ ใกล้เมืองปูซานคือ ชิน โคริ-5 และ ชิน โคริ-6 ที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จต่อ ขณะที่ อีก 40.5 เปอร์เซ็นต์ เห็นควรให้ยุติการสร้าง ซึ่งแม้ว่า ประธานาธิบดีมุน แจ-อิน ของเกาหลีใต้ เคยให้คำมั่นสัญญา ในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งว่า จะทำให้เกาหลีใต้ห่างไกลจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ และหันไปใช้พลังงานอย่างอื่นทดแทน อาทิ ก๊าซธรรมชาติ แต่ นายมุน แจ-อิน ยืนยันว่า จะยอมรับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั้งนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของ นายมุน แจ-อิน ได้วางแผนที่จะค่อยยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ นับตั้งแต่ก้าวขึ้นเป็นผู้นำเกาหลีใต้คนใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

สำหรับกลุ่มประเทศยากจนในเอเชียนั้น พลังงานนิวเคลียร์ ถือว่าเป็นพลังงานจำเป็นในลำดับ 3 และยังเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจ โดยเกาหลีใต้นับเป็น 1 ในไม่กี่ประเทศที่ส่งออกเทคโนโลยีด้านพลังงานนิวเคลียร์ในโลกด้วย

Tag : รอบรั้วเอเชีย เตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ เกาหลีใต้