เหยี่ยวข่าว 7 สี : ตรวจสอบน้ำท่วม หลังเขื่อนปล่อยน้ำเพิ่ม

วันที่ 20 ต.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

เหยี่ยวข่าว 7 สี ตรวจสอบผลกระทบน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่น หลังเขื่อนอุบลรัตน์ เพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ 54 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้หลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวัง สถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เริ่มจากพื้นที่เหนือเขื่อนบ้านโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่รอยต่อจังหวัดขอนแก่น ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ที่เกินความจุ เกือบจะล้นแนวสันเขื่อนดิน ฝั่งอำเภอโนนสัง เป็นอีกเหตุผล ที่ทำให้เขื่อนต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเดิม 50 ล้านเป็น 54 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพราะเกรงจะส่งผลกระทบกับแนวสันเขื่อน รวมทั้งชุมชนเหนือเขื่อน โดยเฉพาะที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำกว่าแนวเขื่อน รวมทั้งเร่งให้วางแนวกระสอบทรายป้องกันด้วย

ส่วนอีกจุดที่ยังได้รับผลกระทบหนัก คือ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีสภาพไม่ต่างจากเกาะเหนือเขื่อน น้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตร รวมทั้งบ้านเรือนเกือบร้อยหลังคาเรือน

ภาพมุมสูงทีมเหยี่ยวข่าว7 สี แสดงให้เห็นปริมาณน้ำในเขื่อนกว่า 2,947 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 121.24 ของความจุ เนื่องจากมีน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมาก วันละกว่า 70 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ต้องเพิ่มปริมาณการระบายมากขึ้น พื้นที่ท้ายน้ำ ตั้งแต่เขื่อนอุบลรัตน์ ไล่มาตลอดลำน้ำพอง จนถึงตัวเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบแล้ว ขอให้เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

อย่างชุมชนบ้านห้วยชัน ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น เร่งมือทำสะพานไม้เข้า-ออกในหมู่บ้าน เพราะน้ำท่วมสูงเกือบเท่าๆ กับปี 2554 แล้ว หลายครอบครัวเริ่มอพยพออกมาเพื่อความปลอดภัย แม้จะยังไม่หนักเท่า...แต่ไม่วางใจสถานการณ์

เช่นเดียวกับพื้นที่ท้ายน้ำ เช่น จังหวัดมหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ขอให้เตรียมแผนรับมือผลกระทบจากการเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ด้วย

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี