สถานการณ์น้ำภาคเหนือ อีสาน กลาง

วันที่ 20 ต.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

เจ้าหน้าที่แขวงการทางตากที่ 1 ระดมเครื่องจักรกลหนักไปซ่อมทางหลวงแผ่นดินสายบ้านตาก-แม่ระมาด ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 59 -60 ในเขตตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ที่พังเสียหาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำทางเบี่ยง เพื่อแก้ปัญหา และจะเร่งซ่อมแซมให้เสร็จโดยเร็วเพื่อให้ทันกับช่วงฤดูท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว              

น้ำที่ท่วมในเขตรอยต่อระหว่างอำเภอหล่มสัก และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ทหารจากกองพันทหารม้าที่ 28 ค่าพ่อขุนผาเมือง ค่ายพ่อขุนผาเมืองและเจ้าหน้าที่กู้ภัย ได้เร่งอพยพชาวบ้านในพื้นที่บ้านปากห้วยด่าน หมู่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก ที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วม 150 หลังคาเรือน โดยฝนได้หยุดตกแล้ว ระดับน้ำเริ่มทรงตัว

น้ำในแม่น้ำปิง ที่จังหวัดกำแพงเพชร ที่บริเวณหน้าสถานีวัดระดับน้ำของโครงการชลประทานกำแพงเพชร ระดับน้ำปิงสูงขึ้น 3.20 เซนติเมตร น้ำไหลเชี่ยว มีสีขุ่น และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกจากน้ำไหลมาสมทบ

ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 12 ตำบล 112 หมู่บ้าน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เพราะมีน้ำไหลมาจากแม่น้ำปิง และแม่น้ำน่าน จากหลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ไหลมาสมทบ โดยแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลลงสู่ภาคกลาง 2,919 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ขณะที่เขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำเกินความจุไปมากจึงต้องเพิ่มการระบายน้ำจากวันละ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 54 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำในจังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม

ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งเตือนชาวบ้านติดลำน้ำชี ให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง หลังลำน้ำชีเพิ่มสูงต่อเนื่อง พร้อมวางแนวกระสอบทรายเสริมตามจุดเสี่ยง และขอให้ชาวบ้านติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

ส่วนที่ฝายวังยาง อำเภอฆ้องชัย ต้องเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 6 บาน เพื่อระบายน้ำไปยังพื้นที่ท้ายน้ำ 

แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำสะแกกรัง ที่ไหลไปรวมกันเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ความเร็วน้ำไหลผ่าน 2,986 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงอีก 20 เซนติเมตร เอ่อท้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชนริมแม่น้ำในอำเภอเมืองชัยนาท, วัดสิงห์ และมโนรมย์ โดยเขื่อนเจ้าพระยา ยังควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกิน 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ไหลผ่านอำเภอเมืองอ่างทอง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เกินจุดวิกฤตที่ 8.72 เมตรแล้ว ความเร็วน้ำไหลผ่าน 2,520 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำในตำบลตลาดกรวด น้ำเอ่อท้นเข้าท่วมบ้านเรือนและสวนกล้วย

ส่วนน้ำท่วมในอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อย หลายพื้นที่มีการระบายน้ำลงทุ่งแก้มลิง บางทุ่งรับน้ำเต็มแล้ว บ้านบางหลังมีน้ำท่วมมาเป็นเวลานาน บางจุดน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก