สารคดีชุด ใจบันดาลแรง ตอนครูผู้อุทิศตนตามรอยพ่อ 3/3

วันที่ 20 ต.ค. 2560 เวลา 18:53 น.

Views

สารคดี ใจบันดาลแรง เรื่องราวของบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้รับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตจากในหลวง รัชกาลที่ 9

สารคดี ใจบันดาลแรง ตอนครูผู้อุทิศตนตามรอยพ่อ ออกอากาศวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คลิป 3

Tag : สารคดีใจบันดาลแรง ใจบันดาลแรง ครูผู้อุทิศตนตามรอยพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9