พรุ่งนี้เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระบรมศพ จำนวน 40,000 เข็ม

วันที่ 21 ต.ค. 2560 เวลา 09:45 น.

Views

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 40,000 เข็ม พรุ่งนี้เพียงวันเดียว ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ราคาเข็มละ 300 บาท จำกัดคนละ 2 เข็ม หลังจากนั้นจะเปิดให้จองโดยไม่จำกัดจำนวนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ส่วนกลางสั่งจองได้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ธนาคารกรุงไทย เขตพื้นที่ กทม. ส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่จะรับสั่งจอง

Tag : เข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระบรมศพ