เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำออกเหนือเขื่อน ทำน้ำท่วมชัยนาทขยายวงกว้าง

วันที่ 21 ต.ค. 2560 เวลา 09:45 น.

Views

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้นอีก เนื่องจากยังมีน้ำเหนือไหลลงมาต่อเนื่อง  ส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท กรมชลประทาน เพิ่มการส่งน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก เหนือเขื่อนเจ้าพระยา มากขึ้น เป็น 671 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อตัดระบายน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา หลังปริมาณน้ำเหนือจากจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี ไหลมาลงที่เขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน 3,116 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งให้อำเภอเมืองชัยนาท วัดสิงห์ และมโนรมย์ ที่ถูกน้ำท่วมอยู่แล้ว มีระดับน้ำท่วมสูงขึ้นและขยายวงกว้างออกไปอีก

Tag : เขื่อนเจ้าพระยา