พบฝูงพะยูนท้องทะเลตรัง เกาะกลุ่มเล่นน้ำ

วันที่ 21 ต.ค. 2560 เวลา 16:29 น.

Views

การพบเห็นพะยูนเกาะกลุ่มเล่นน้ำนั้นหาดูได้ยาก ซึ่งพบว่าพะยูนจะว่ายเคลียคลอกันไป คาดว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์  และโชคดีที่ท้องฟ้าเปิดจึงทำให้เห็นพะยูนได้ชัดเจน

สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทีมนักวิจัยศึกษาพฤติกรรมของพะยูน คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ซึ่งได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนักวิชาการประมงชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสัตว์ทะเลหายาก  จึงได้นำโดรนมาช่วยบินสำรวจเพื่อศึกษาพฤติกรรมของพะยูน ในท้องทะเลตรัง บริเวณหมู่เกาะลิบง อำเภอกันตัง 

การสำรวจครั้งนี้มีนักศึกษาปริญญาโท คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ และกรรมการประมงพื้นบ้าน นำเรือหางยาวออกไปสำรวจพื้นที่หญ้าทะเลอาหารของพะยูน และได้พบฝูงพะยูนดังกล่าวกำลังว่ายน้ำอยู่ประมาณ 30 ตัว บริเวณเขตอ่าวทุ่งจีน หมู่ 1 รอยต่อ หมู่ 7 ตำบลเกาะลิบง  ซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูนฝูงใหญ่ที่สุดของไทย มีอยู่ประมาณ 150 ตัว เป็นสัตว์สงวนฯเลี้ยงลูกด้วยนมและใกล้สูญพันธุ์ อยู่ในทะเลตรังมากที่สุด

Tag : พะยูน ทะเลตรัง หมู่เกาะลิบง จ.ตรัง