กระทรวงมหาดไทยเตรียมพร้อมถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ

วันที่ 21 ต.ค. 2560 เวลา 16:45 น.

Views

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า  การตกแต่งพระเมรุมาศจำลองและการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ 878 แห่ง เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีการซักซ้อมขั้นตอนการถวายและเผาดอกไม้จันทน์ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ในพิธีการทำบุญวันรุ่งขึ้น ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างพระจิตกาธาน ใกล้พระเมรุมาศจำลอง 76 แห่ง และ 8 จุด รอบกรุงเทพมหานคร เสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนพระจิตกาธานในแต่ละอำเภอ มีความคืบหน้าจะแล้วเสร็จไม่เกินวันพรุ่งนี้ และก่อนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ผู้ว่าราชการจังหวัด จะมีพิธีส่งมอบหีบเพลิงและไฟพระราชทาน ให้นายอำเภอ เพื่อเชิญไปไว้ในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

กองทัพอากาศ ได้เตรียมอำนวยความสะดวกประชาชน ที่เดินทางมาถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ที่จะเปิดตั้งแต่เวลา 06.00 น. พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปจอดยังจุดจอดรถที่จัดให้ 11 แห่ง และจะมีรถบริการรับ-ส่งประชาชน จากจุดจอดรถมายัง สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ตั้งแต่เวลา 07.30 น. และจะปิดการจราจร สะพานกลับรถอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เฉพาะช่องทางลงถนนลำลูกกา นอกจากนี้ยังบริการอาหาร เครื่องดื่มพระราชทาน บริการทางการแพทย์ พื้นที่พักคอย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมจิตอาสาเฉพะกิจ ดูแลอย่างใกล้ชิด

Tag : ดอกไม้จันทน์