หลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 22 ต.ค. 2560 เวลา 16:45 น.

Views

ที่จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ พระสงฆ์ 109 รูปเป็นเวลา 15 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1 นำนักเรียนและชาวบ้านศรีดอนมูล อำเภอสารภี เข้าบำรุงรักษาต้นจำปา ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูก ที่วัดศรีดอนมูล เมื่อปี 2524 โดยพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และตัดแต่งกิ่ง              

จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่วัดใหญ่ชัยมงคล ได้จัดเลี้ยง อาหาร ชาวบ้าน และผู้มีรายได้น้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เจ้าหน้าที่และจิตอาสาร่วมกันนำต้นดาวเรืองมาประดับตกแต่งรอบพระเมรุมาศจำลอง เพื่อความสวยงามและสมพระเกียรติ โดยได้ประดับเป็นตัวอักษร “พระราชาผู้ทรงธรรม” และเลข “๙”