ประชาชนไปกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

วันที่ 22 ต.ค. 2560 เวลา 19:55 น.

Views

ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่ซุ้มบริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนจะมีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ นั้น มีประชาชนทุกหมู่เหล่า นำพวงมาลัยดอกดาวเรืองไปกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกในการเข้ากราบถวายสักการะฯ

Tag : ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์