ประชาชน ในโครงการ "จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ" ออกปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธีฯ

วันที่ 22 ต.ค. 2560 เวลา 19:56 น.

Views

วันนี้ ประชาชน ในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง 9 แห่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคมนี้ เช่นที่สวนนาคราภิรมย์ จิตอาสา ร่วมกันติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รวมทั้งบางส่วนไปปฏิบัติงานบริการจราจรบริเวณถนนมหาราช และถนนพระเชตุพน ด้วย นอกจากนี้ ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ด้านงานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ได้ฟังบรรยายและซักซ้อมทำความเข้าใจงานก่อนปฏิบัติหน้าที่จริง ด้วย

Tag : จิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสา จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ