รายงานพิเศษ : อ่างเก็บน้ำสุดท้าย ชุบชีวิตชาวปราจีนบุรี

วันที่ 23 ต.ค. 2560 เวลา 07:29 น.

Views

โครงการห้วยโสมง เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลำดับสุดท้าย ที่เปี่ยมคุณค่า ได้กักเก็บน้ำไว้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวปราจีนบุรี ติดตามรายงาน

ภาพมุมสูงของโครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" ที่ได้รับพระราชทานชื่อใหม่ตามความหมายที่ว่า อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ความคืบหน้าการจัดสร้าง ทั้งสันเขื่อนเก็บกักน้ำ อาคารประกอบงานระบบขนส่งชลประทาน และระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จไปมากกว่าร้อยละ 90 และเตรียมเปิดใช้อย่างเป็นทางการปลายปีนี้

ปัญหาของชาวบ้านลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรีตลอดฤดูน้ำหลาก ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาคม ในทุก ๆ ปีจะถูกน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน ข้าวของเสียหาย ส่วนฤดูแล้งก็แล้งจัด ไม่มีน้ำทำการเกษตร มาวันนี้โครงการห้วยโสมง ได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กรมชลประทานสามารถผันน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ในช่วงหน้าฝนกว่า 110,000 ไร่ และในช่วงหน้าแล้ง 45,000 ไร่ ที่สำคัญประชาชนลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมเหมือนที่ผ่านมา

ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย อ่างเก็บน้ำยังประโยชน์ด้านประปา เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และช่วยรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำปราจีนบุรี โดยเฉพาะปลายน้ำที่เคยถูกน้ำเค็มรุก ทำให้ชาวบ้านชาวนาลืมตาอ้าปากได้ และใช้น้ำได้อย่างยั่งยืน

Tag : สนามข่าว 7 สี เกาะติดข่าวดัง โครงการห้วยโสมง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ปราจีนบุรี