เหยี่ยวข่าว 7 สี : พลิกชีวิตประมง อ่าวคุ้งกระเบน

วันที่ 22 ต.ค. 2560 เวลา 21:56 น.

Views

ป่าชายเลนนับพันไร่ ภายศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลได้เป็นอย่างดี หนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน เช่น การเลี้ยงกุ้งขาว ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิง

ลุงดำรง เสนาะสรรพ์ (ประธานสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน) หนึ่งในประมงอ่าวคุ้งกระเบน ย้อนให้ฟังถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีต่อพวกเขาเมื่อกว่า 30 ปีก่อน จากคนไม่มีอาชีพ ไม่มีที่ดินทำกิน มีความเป็นอยู่แร้นแค้น กลับลืมตาอ้าปากได้

แต่กว่าจะประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้รู้ว่า แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่เคยล้าสมัย จากประสบการณ์ตรงของลุงดำรง แทบหมดตัวในช่วงปี 2535 หลังกุ้งตายยกบ่อเพราะติดโรคระบาด เพราะเลี้ยงกันโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม เน้นขาย เน้นปริมาณ เพียงอย่างเดียว บทเรียนครั้งนั้นสอนให้หันมาปรับปรุงการเลี้ยงกุ้งเน้นคุณภาพความสะอาด ทำแบบพออยู่พอกิน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เริ่มก่อตั้งตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2524 หรือกว่า 30 ปีที่แล้ว โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ใช้เป็นทุนริเริ่ม เพื่อให้การฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่งเป็นไปอย่างยั่งยืน


FB : Jessada upani IG Jessadaupani

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี พลิกชีวิตประมง ชาวประมง อ่าวคุ้งกระเบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ