อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานไปอำเภอต่างๆ

วันที่ 23 ต.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน และส่งมอบให้แก่นายอำเภอทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 26 ตุลาคมนี้

นายอำเภอจาก 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีรับมอบไฟหลวงพระราชทาน ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี

ที่ศาลากลางจังหวัดยะลา บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานของจังหวัด เพื่อให้นายอำเภอ 7 อำเภอ ได้ร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ ก่อนจะใช้ในพระราชพิธี วันที่ 26 ตุลาคม

ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีรับไฟหลวงพระราชทานของจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นายอำเภอ 6 คน อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หลังจากได้เข้าร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทานที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ส่งมอบไฟหลวงพระราชให้นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ อัญเชิญไปเก็บรักษาไว้ เพื่อใช้ประกอบพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ที่อาคารวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีรับมอบไฟหลวงพระราชทาน แก่นายอำเภอ 8 อำเภอ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 26 ตุลาคม

ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ส่งมอบให้แก่นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธี พร้อมกับกำชับให้แต่ละอำเภอ ดูแลรับผิดชอบไฟหลวงพระราชทานให้อยู่ในความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ