“งานช่างเครื่องสด” ประดับพระจิตกาธาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙

วันที่ 23 ต.ค. 2560 เวลา 17:27 น.

Views

พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ถือเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ มีกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนในจารีตราชสำนักที่ยึดถือปฎิบัติสืบทอดกันมา

เป็นจุดศูนย์รวมของงานช่างฝีมือ 3 แขนง ได้แก่ งานช่างแทงหยวก งานช่างแกะสลักของอ่อน และงานช่างดอกไม้สด ซึ่งเรียกรวมกันว่า “งานช่างเครื่องสด”

เมื่อถึงเวลาใกล้กำหนดวันถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  ช่างทั้ง 3 แขนง จะระดมฝีมือสร้างสรรค์ จัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธานให้ออกมา วิจิตร อลังการและสมพระเกียรติ เปรียบเสมือนพระวิมานที่น้อมถวายส่งดวงพระวิญญาณ เสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/23/7421.jpg
 
"งานช่างเครื่องสด" ราชสำนัก  ประดับชั้นเรือนยอด 9 ชั้น "พระจิตกาธาน" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีช่างฝีมือ 3 แขนง อาทิ ช่างแทงหยวก ช่างแกะสลักของอ่อนและช่างดอกไม้ประดิษฐ์จากราชสำนัก  พร้อมด้วยตัวแทนช่างฝีมือจากทั่วภูมิภาคและจิตอาสากว่า 400 ชีวิต ร่วมกันถวายงานจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน อย่างงดงามวิจิตรและสมพระเกียรติ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/23/8430.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/23/7818.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/23/2810.jpg
 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/23/4619.jpg
 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/23/8013.jpg


การประดับตกแต่งพระจิตกาธานชั้นเรือนยอด 9 ชั้น
หลังคาของชั้นเรือนยอดพระจิตกาธาน ประดับด้วย การร้อยกรองดอกไม้สดเป็นตาข่ายทุกชั้น ขอบปิดประดับด้วยลวดลายแทงหยวก เรียกว่า”หยวกรัดเกล้า” สาบลายช่องกระจกด้วยกระดาษทองย่น ประดับด้วยลายดอกประจำยามที่ทำจากเปลือกมะละกอดิบซ้อนชั้นเป็นดอกดวง   มุมชั้นของเรือนยอดแต่ละชั้นประดับด้วย กระจังทิศ กระจังเจิม ประดิษฐ์จากกาบกล้วยตานี ส่วนสาบกระดาษทองย่นด้านบน ปักประดับด้วยดอกไม้ไหวที่ประดิษฐ์เป็นดอกปาริชาต จำนวนทั้งสิ้น 70 ดอก

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/23/565.jpg
 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/23/633.jpg
 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/23/111_1.jpg
 
สำหรับดอกปาริชาต ประดิษฐ์จากกลีบดอกกล้วยไม้ เย็บแบบประสานกับการกรองกลีบดอกบานไม่รู้โรย ประดับด้วยเมล็ดธัญพืชและปีกแมลงทับ เปรียบเสมือนดอกไม้สวรรค์ ที่ช่างประดิษฐ์ดอกไม้ตั้งใจทำถวายเป็นครั้งสุดท้าย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/23/3620.jpg
 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2017/10/23/4822.jpg

อัญชนา   โตซาวา   ทีมข่าว 7 สีออนไลน์ รายงาน

Tag : เครื่องสดประดับพระจิตกาธาน การแทงหยวก อัญชนา โตซาวา รายงาน