เดินหน้าประเทศไทย : ราชรถ - พระยานมาศ

วันที่ 23 ต.ค. 2560 เวลา 18:10 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ราชรถ - พระยานมาศ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
พิธีกร : โศภณ นวรัตนาพงษ์
แขกรับเชิญ : วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, เอกรัตน์ จิรพงศ์ จิตอาสา, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล นักแสดง/จิตอาสา

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 23 ตค 60 ราชรถ พระยานมาศ วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เอกรัตน์ จิรพงศ์ จิตอาสา เพ็ญพักตร์ ศิริกุล