วันนั้น..ในรัชกาลที่ 9 ตอน ทรงประกอบพิธีประดับยศนายตำรวจ

วันที่ 23 ต.ค. 2560 เวลา 20:44 น.

Views

วันนั้น..ในรัชกาลที่ 9 วันนี้เสนอตอน ทรงประกอบพิธีประดับยศนายตำรวจ และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ทรงประกอบพิธีประดับยศ และพระราชทานสัญญาบัตรยศแก่นายตำรวจ ชั้นนายพลตำรวจตรี ประกอบด้วย พลตำรวจตรี บุญส่ง ศรีบรรพต ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล, พลตำรวจตรี บุตร วรรธนผล ผู้บังคับการตำรวจน้ำ, พลตำรวจตรี สมิตร พูนสวัสดิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร 5, พลตำรวจตรี ประชา ตันประเสริฐ ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจภูธร 3, พลตำรวจตรี แสวง ธีรสวัสดิ์ หัวหน้ากองวิชาการ, พลตำรวจตรี นคร พรหมชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธร 12, พลตำรวจตรี สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ ผู้บังคับการกองกำลังพล และ พลตำรวจตรี พยูน สุขะนันท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร 11

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายยาโดโน นิวแมน เอเทียน เอกอัครราชทูตชิลี ประจำประเทศไทย และภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคับลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ และในโอกาสนี้ ได้นำนาวาเอก เอนริค ลาลูซ ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหาร และภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

สำหรับไทยกับชิลี ได้สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2505 และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอด ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า สังคม และความร่วมมือทางวิชาการ โดยชิลี ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2524 และไทย ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซานติอาโก เมื่อเดือนเมษายน 2537
              
ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระคุณเจ้า ชิลวิโล ลูโอนี เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทสไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายสำเนาพระดำรัสของ สมเด็จพระสังฆราช สันตะปาปา ฉบับพิเศษ ซึ่งเชิญมาเนื่องในโอกาสวันสันติสุขโลก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522

Tag : วันนั้นในรัชกาลที่ 9