กาลครั้งนั้นของฉันกับในหลวง รัชกาลที่ ๙ ตอน 5 คลิป 1/3

วันที่ 23 ต.ค. 2560 เวลา 23:31 น.

Views

กาลครั้งนั้นของฉันกับในหลวง รัชกาลที่ ๙ เรื่องราวจากบุคคลต่างๆ ที่มีความผูกพัน มีความประทับใจ เกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ 9 ในแง่มุมต่างๆ

กาลครั้งนั้นของฉันกับในหลวง รัชกาลที่ ๙ ออกอากาศวันที่ 23 ตุลาคม 2560 คลิป 1

Tag : กาลครั้งนั้นของฉันกับในหลวง รัชกาลที่ ๙ โต๊ะอิหม่ามทองหล่อ จันทร์อ้น ศรไกร แน่นสีนิล จันทนา บุณยเกียรติ