Green Report : ดูแลช้างป่าตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 25 ต.ค. 2560 เวลา 11:13 น.

Views

"ช้างป่าควรอยู่ในป่า" พระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เข้าใจง่ายและแก้ไขปัญหาคนกับช้างได้อย่างเหมาะสม

ปัญหา "คนกับช้าง" เกิดขึ้นมายาวนานอย่างต่อเนื่อง แก้ไขได้ยาก เพราะเรามักจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ใช้วิธีไล่ หรือป้องกันช้างไม่ให้บุกรุกเข้ามาหากินในไร่ในสวนของชาวบ้าน โดยหารู้ไม่ว่า ยิ่งไล่ยิ่งใช้ความรุนแรงกับช้างมากเท่าไร ปัญหาจะยิ่งบานปลายมากขึ้น เพราะช้างเป็นสัตว์ฉลาดแสนรู้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างลึกซึ้ง จึงได้พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาช้างป่าออกหากินในพื้นที่ทำกินของพสกนิกร โดยได้มีพระราชดำรัสกับคนช้าง เมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2542

"ช้างป่าควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องทำให้ในป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอ การปฏิบัติ คือ ให้ไปสร้างแหล่งอาหารเป็นแปลงเล็กๆ และกระจาย กรณีช้างออกมาที่ชายป่า ต้องให้ความปลอดภัยกับช้าง"

พระราชดำรัสของพระองค์เพียงไม่กี่ประโยคในวันนั้น ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ ในการแก้ไขปัญหา "คนกับช้าง" โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้น้อมนำพระราชดำรัส มาปรับใช้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างได้ผลในหลายพื้นที่

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้แก้ปัญหาใน "คนกับช้าง" โดยดูแลพื้นที่ป่าให้มีแหล่งอาหาร และมีที่อยู่อาศัยของช้างอย่างเพียงพอ ด้วยการดูแลไม่ให้พื้นที่ป่ารกทึบ เต็มไปด้วยต้นไม้ยืนต้นเพียงอย่างเดียว และโป่งดินกระจายหลายจุดในป่าลึก ทำให้ช้างมีแหล่งอาหารเพียงพอ

การสร้างแหล่งอาหารให้ช้างอยู่คู่กับป่า เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างได้ผล ช่วยคลี่คลายปัญหาคนกับช้าง ช่วยให้คุณภาพชีวิตช้างป่าสุขสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้น แนวทางพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังทำให้ชาวบ้านรับรู้เข้าใจการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และให้ความร่วมมือกันดูแลชีวิต "ช้างป่า" ได้อย่างยั่งยืนจนวันนี้มีจำนวนประชากรช้างมากขึ้น

ในอนาคตทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีแผนที่จะส่งเสริมให้ช้างป่ามีบทบาทด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้ใกล้ชิด เข้าใจสัตว์ป่า และมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์ช้างป่าอย่างยั่งยืน ตามประราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              

facebook,ch7greenreport

Tag : Green Report ดูแลช้างป่า คนกับช้าง