สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงออกรับสมเด็จพระราชินีโซเฟีย แห่งราชอาณาจักรสเปน ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2560

วันที่ 25 ต.ค. 2560 เวลา 20:31 น.

Views

เวลา 11.30 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ อาคารสำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง ทรงออกรับสมเด็จพระราชินีโซเฟีย แห่งราชอาณาจักรสเปน (H.M.Queen Sofia) ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2560

สมเด็จพระราชินีโซเฟีย เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 2 ครั้ง ในฐานะพระราชอาคันตุกะ โดยในปี 2549 เป็นการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ ถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันด้วย

และในเวลา 13.14 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำเสด็จ สมเด็จพระราชินีโซเฟีย แห่งราชอาณาจักรสเปน ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ไปทรงถวายความเคารพพระโกศพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันพรุ่งนี้

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระราชินีโซเฟีย สมเด็จพระราชินีโซเฟีย เยือนไทย พระราชอาคันตุกะร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ