ขั้นตอนการถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในการเข้าร่วมพิธี

วันที่ 26 ต.ค. 2560 เวลา 02:23 น.

Views

แนวทางปฏิบัติของประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั้งพระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ที่วัด และสถานที่สำคัญทั่วประเทศ ในวันพระราชพิธีฯ

การถวายดอกไม้จันทน์ มี 2 รอบ รอบแรก เวลา 09.00 -16.30 น. และรอบที่ 2 เวลา 18.00 - 22.00 น.

ขั้นตอนการถวายดอกไม้จันทน์ เริ่มจากการจัดแบ่งประชาชนเป็น 9 แถว แถวละ 9 คน เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จะคอยส่งดอกไม้จันทน์ให้ประชาชน จากนั้น ประชาชนเข้าประจำจุดถวายดอกไม้จันทน์ ถวายคำนับหรือถอนสายบัว 1 ครั้ง แล้ววางดอกไม้จันทน์บนพาน จากนั้นถวายคำนับหรือถอนสายบัวอีกครั้ง ก่อนเดินแยกออกซ้าย-ขวา และสุดท้าย ประชาชนจะได้รับแผ่นพับพระราชประวัติ และหนังสือที่ระลึก

วันนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.ซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เสมือนจริง ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ หน้ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ย่านสะพานขาว อีกทั้งยังจัดรถวีลแชร์ และสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมรองรับคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่จะมาถวายดอกไม้จันทน์

ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ที่มีการจุดพักค้าง สำหรับผู้มาสักการะพระบรมศพ มีประชาชนที่ทยอยเดินทางมาจากต่างจังหวัด เข้ามาพักค้างในอาคารกีฬาเวสน์ 1 เพื่อที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีฯ ที่สนามหลวง และก็มีประชาชนส่วนหนึ่งกลับเข้ามารอถวายดอกไม้จันทน์ ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ที่นี่

Tag : พระราชพิธี พิธีถวายดอกไม้จันทน์