กระทรวงมหาดไทย สรุปจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ 27 ต.ค. 2560 เวลา 12:02 น.

Views

กระทรวงมหาดไทย สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั่วประเทศ ว่าตลอดวันที่ 26 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-24.00 น. มีจำนวนผู้เข้าร่วมพระราชพิธีในสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ทั้งพระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทุกจังหวัด และทุกอำเภอ จำนวน 878 แห่ง รวมทั้งสิ้น 16,162,510 คน พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 2,965,856 คน รวมมีผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั้งสิ้น 19,128,366 คน นอกจากนี้ในทุกพื้นที่ไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติ หรือเกิดความไม่สงบเรียบร้อยแต่อย่างใด

ทั้งนี้จำนวนผู้เข้าถวายดอกไม้จันทน์ดังกล่าว เป็นการรวบรวมเฉพาะในส่วนพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ที่แต่ละจังหวัดรับผิดชอบเท่านั้น ไม่รวมซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนของทุกเหล่าทัพ ส่วนราชการและเอกชนอื่นๆ

Tag : พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ดอกไม้จันทน์